Prohlášení o přístupnosti

Webová stránka Ministerstva pro místní rozvoj www.tiammr.cz dbá na přístupnost obsahu pro všechny uživatele internetu. Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové stránky dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), popis nestandardních formátů a technický kontakt na správce webu.

Webová stránka www.tiammr.cz je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost tak, aby splňovala všechny důležité zásady přístupnosti webové stránky dle vyhlášky o přístupnosti. 

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 5, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma v rozmezí 50 % až 200 %.

Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením. Pokud odkaz vede mimo tento web, je označen popiskem [jiný web]. Pokud se odkaz otevírá do nového okna, je označen popiskem [nové okno].

1.1 Informace prezentované v nestandardních formátech

Z povahy webové prezentace jsou některé informace předávané uživatelům v jiných formátech, a to zejména v případě komplexního formátování, nebo jejich rozsáhlosti. Dále také v případech, že se předpokládá časté stahování informace a následná práce v zařízení uživatele.

Dokumenty na webové stránce www.tiammr.cz se mohou vyskytovat v těchto formátech: 

  • PDF – pro prohlížení dokumentů doporučujeme Adobe Acrobat Reader, který je volně ke stažení na adrese: [https://acrobat.adobe.com/cz/cs/acrobat/pdf-reader.html].
  • DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX – pro prohlížení dokumentů ve formátech společnosti Microsoft jsou volně k dispozici webové aplikace pro prohlížení dokumentů na adrese: [https://products.office.com/en-us/free-office-online-for-the-web]. Alternativně je volně k dispozici kancelářský balík Apache OpenOffice.[https://www.openoffice.org/] nebo LibreOffice [https://www.libreoffice.org/].
  • RTF – prohlížení souborů ve formátu RTF zvládnou vestavěné aplikace operačního systému pro práci s textem, např. WordPad v systémech společnosti Microsoft, TextEdit v systémech macOS, uživatelé Linuxu mohou použít některý zvýchozích kancelářských balíků.
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu jejich velikosti komprimovány do archivů ZIP. Operační systémy Windows, macOS i Linux obsahují vestavěné aplikace pro práci s archivy ZIP. Pro další distribuce operačních systémů jsou na internetu k dispozici aplikace pro dekomprimaci.

1.2 Přístup přes IPv6

Přístup k webové prezentaci stránky www.tiammr.cz je zajištěn prostřednictvím internetového protokolu verze 4 (IPv4) i internetového protokolu verze 6 (IPv6), přičemž tento přístup je zcela funkční.

Upozornění: Na stránky zobrazované přes IPv6 se lze připojit pouze z IPv6 adres.

Záznamy: AAAA ipv6.tiammr.cz 2a00:1ed0:11:201:93:185:102:202

1.3 Technický kontakt

Všechny náměty, postřehy či další informace technického rázu, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce serveru tia@mmr.cz. Tento kontakt slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkajících se této webové prezentace.

Jelikož Česká republika přijala zákon č. 99/2019, který nahrazuje vyhlášku č. 64/2008 Sb. a implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, bude v souladu s metodickým pokynem Ministerstva vnitra v uvedené lhůtě obsah této webové prezentace upraven tak, aby splňoval všechny příslušné zásady a povinnosti.