CBA – Analýza nákladů a přínosů (Cost-benefit Analysis)

Analýza nákladů a výnosů slouží k hodnocení investičních projektů. Jejím účelem je vyčíslit nejen finanční náklady na realizaci projektu a výnosy, které z něj bezprostředně plynou zřizovateli, ale současně i finančně zhodnotit všechny další společenské přínosy (např. zlepšení zdravotního stavu obyvatel, oživení turistického ruchu, vliv na životní prostředí…), které projekt přinese – pro místní obyvatele, obec, stát.