Cílové skupiny

Cílové skupiny představují osoby či organizace zapojené do procesu plánování, přípravy a realizace projektu; ovlivněné procesem realizace projektu; užívající konečné výstupy projektu nebo přímo či zprostředkovaně ovlivněné výstupy projektu.