Dopravní indukce

Projev dopravního chování. Za hlavní motiv tohoto lidského chování se považuje subjektivně zlepšená dosažitelnost vzdálenějších nebo dříve všeobecně hůře dostupných míst lepší infrastrukturou. V důsledku tohoto “přiblížení” pak roste počet jízd i jejich délka.