Hierarchická úroveň center – základní členění:

  • Nadregionální úroveň – odpovídá v pojetí sociogeografické regionalizace1 makroregionálním střediskům (Praha, Brno).
  • Regionální úroveň – odpovídá v pojetí sociogeografické regionalizace mezoregionálním střediskům 1. a 2. stupně (většina krajských měst).
  • Mikroregionální úroveň – odpovídá v pojetí sociogeografické regionalizace mikroregionálním střediskům 1. a 2. stupně (bývalá okresní města a většina ORP).