Intervence

Intervence představuje jakoukoliv akci/opatření, které je realizováno v konkrétním území s nějakým konkrétním cílem. Intervence může mít charakter jak investiční (výstavba komunikace, výstavba školy atp.), tak neinvestiční (propagace regionu, rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané, nový zákon stanovující nějaké nové požadavky nebo pravidla apod.)