Matice dopadů

Komplexní přehled potenciálních dopadů, jež mohou v souvislosti s realizací investičních i neinvestičních projektů/záměrů v území vzniknout/nastat a v jaké intenzitě.