Řádovostní úroveň území

Slouží k identifikaci řádu rozsahu dopadu, tedy jak rozsáhlé území může být dopadem intervence ovlivněno. Za tímto účelem bylo vymezeno pět řádovostních úrovní, které zhruba vychází z územně správních jednotek.

  • lokální úroveň představují jednotlivé obce a města (bez krajských)
  • mikroregionální úroveň reprezentují obce s rozšířenou působností a krajská města s jejich nejbližším zázemím
  • regionální úroveň odpovídá kraji či jeho větší části
  • nadregionální úroveň zahrnuje dva a více krajů, nikoliv však celou Českou republiku
  • národní a nadnárodní úroveň představuje celá Česká republika a případně další státy