RIA – Hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Analysis)

Hodnocení dopadů regulace zahrnuje soustavu analytických metod směřujících k systematickému hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a právních předpisů, kterými jsou implementovány.