Studie proveditelnosti (Feasibility Study)

Studie proveditelnosti je dokument, který podává souhrnné informace a popisuje investiční (popř. neinvestiční) záměr s ohledem na všechny důležité faktory. Úkolem tohoto dokumentu je posoudit všechny možné alternativy a realizovatelnost daného projektu. Zároveň podává hodnotiteli veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí. Studie proveditelnosti se využívá při přípravě a před realizací záměru v podnikatelském sektoru, ale stejně tak i ve veřejné sféře.