Teorie změny (Theory of Change)

Teorie změny se zabývá mechanismem působení intervencí a jejich popisem. V užším smyslu ji lze chápat jako popis intervenční logiky či popis mechanismu působení intervence.