TIA – Hodnocení územních dopadů (Territorial Impact Assessment)

Hodnocení územních dopadů se používá zejména pro hodnocení unijních sektorových politik a jejich programů, tedy k hodnocení na nadregionální úrovni nebo pro převážně sektorově vybrané druhy intervencí nebo dopadů. Nejedná se o jedinou metodiku, ale různé přístupy, jimž je společný zájem o zjišťování, jaké budou dopady intervence (politiky, programu) v různých územích, jak se dopady v územích budou lišit.