Územní dopad

Územní dopad je v rámci metodiky chápán jako změna, kterou může intervence/projekt v území způsobit. Jedná se přitom o takovou změnu, která ovlivní chování či další rozvoj daného území, přičemž z popisu daného dopadu musí být jasné, jakým způsobem bude dané území ovlivněno. Typickým příkladem územního dopadu je změna nezaměstnanosti, ale třeba též změna ceny nemovitostí, změna dostupnosti území apod.