Veřejné služby

Výstupy veřejného sektoru. Jedná se o služby ve veřejném zájmu, které poskytuje nebo objednává a financuje či spolufinancuje složka veřejné správy, tedy stát nebo územně-samosprávný celek.