Záměr (projektový záměr)

Konkrétní představa o plánovaném projektu definující cíle projektu, zdroje financování, způsoby realizace, časový harmonogram a předpokládané výstupy projektu apod.