2. kolo hodnocení 

Toto druhé kolo hodnocení se týká pouze projektů, u kterých byly v rámci prvního kola zjištěny významnější územní dopady a je potřeba je posoudit důkladně. 

V průběhu druhého kola se pomocí dílčích postupů (teorie změny, cílové skupiny, matice územních dopadů) identifikují, popisují a vyhodnocují relevantní dopady na území. Jejich význam z hlediska územního rozsahu, závažnosti, pravděpodobnosti vzniku a velikosti dotčené skupiny se pak posuzuje v podrobnějším měřítku. Vzhledem k míře detailu hodnocení je nezbytné zapojit v této části i odborníky na specializovaná témata (např. dopravní plánování, hodnocení dopadů na životní prostředí, socioekonomických jevů apod.).

Pro vyhodnocení dopadů v rámci druhého kola si stáhněte z odkazu níže do svého zařízení formulář, který již vyplňujete ve svém PC.

Hodnotící formulář pro 2. kolo hodnocení